Pic 1

Rreth Portalit

Marrëveshja për krijimin e portalit albanologjik Shqipëri-Kosovë u nënshkrua nga Prof. dr. Aurel Plasari, drejtor i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë dhe Prof. dr. Sali Bashota, drejtor i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, në Tiranë më 5 mars 2011. Ajo mbështetet në Marrëveshjen dypalëshe kulturore të Autoriteteve Eprore, nën të cilat Biblioteka Kom­bë­tare e Shqipërisë (BKSh) dhe Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Ko­so­vës (BKUK) ushtrojnë veprimtarinë, në vijim dhe plotësim të Marrëveshjes ekzistuese të bashkëpunimit ndërmes BKSh dhe BKUK, në zbatim të Rezolutës së Konferencës Kombëtare të Bibliotekonomisë “Shkenca e bibliotekave dhe Albanologjia”. Promovimi i projektit për krijimin e portalit u realizua në Prishtinë gjatë ditëve të zhvillimit të veprimtarisë kulturore Java e Bibliotekave në Kosovë (prill 2011). Portali albanologjik është shërbim pa pagesë, që ofron informacion të larmishëm për Shqipërinë dhe shqiptarët, ku vend të veçantë zënë burimet bibliografike dhe koleksionet e digjituara të trashëgimisë kulturore kombëtare. Nëpërmjet tij mundësohet kërkimi dhe qasja në vlerat e rralla të trashëgimisë kombëtare në çdo kohë, nga kudo dhe nga kushdo. Website-i ofron shërbime si: të dhëna rreth historikut të krijimit të portalit; informacion për botime albanologjike, albanologë, hyrje të reja (libra, artikuj, periodikë) në të dy bibliotekat gjegjëse; qasje në burime të kombinuara digjitale dhe jo-digjitale, burime bibliografike etj.

 

Pic 3Promovohet "Perlindja e Shqipëniës", njëra nga gazetat më të vjetra shqiptare e botuar në vitet e para të shtetit shqiptar. Riprodhim fotostatik i gazetës me rastin e 100 vjetorit të shtetit shqiptar. më shumë

Në kuadër të 200-vjetorit të lindjes së albanologut austriak Johann  Georg von Hahn,  më 2 dhjetor 2011 në ambientet e Bibliotekës Kombëtar u zhvillua Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Nga gjermanistika në albanologji".
më shumë

Pic 2

Portali Albanologjik Shqipëri-Kosovë pasurohet edhe me tre antikuarë të digjitalizuar.
më shumë

Pic 3

Promovohet Portali Albanologjik Shqipëri-Kosovë
të reja