Dorëshkrime

 

1-  Saraçi, Çatin
King Zog of Albanians [dorëshkrim] : the inside story : the memoirs  / Chatin Sarachi. - [London?] : [s.n.], [1940?]. - [258] fl. ; 29 cm.
Riprodhim. - Dhuruar nga Robert Elsie, me një shënim të shkurtër  rreth dorëshkrimit. - Vendi  i dorëshkrimit nga teksti. - 113 faqet e para të daktilografuara,  mbi të cilat ka shënime të dorëshkruara, ndërsa faqet e tjera të  shkruara me dorë. - Përmban edhe kujtimet e lordit Drogheda nën  titullin "Double Harness" (10 f. të daktilografuara).

Dr.4.a.5
Ar.106.a.31