Harta

 

1-  Cantelli, Giacomo.
Albania Propria ouero Superiore detta anche Macedonia Occidentale [material hartografik] : descritta, con Disegni fatti sul luogo / Giacomo Cantelli da Vignola ; data in luce da Gio[vanni] Giacomo Rossi dale sue stampe… -  Roma : Alla Pace, 1689. - 1 fl. hartë : me ngjyra ; 165 x 115 cm.
Riprodhim i origjinalit me nr. vendi. albh.III.2- CD-ja  me nr. vendi ald.1.f.4.  Shkalla e zvog. me milje italiane. - Kushtim i botuesit, Giovani Giacomo de Rossi, për papa Klementin  XI (Giovanni Francesco Albani). - Për herë të parë në këtë hartë  përmendet Tirana me toponimin "Terrana" si dhe të gjitha fshatrat e  saj.

Albh.I.16

 

2-  Corbellini, P.
Carta del Levante [material hartografik] / cartografo P.  Corbellini. - Milano : Consociazione Turistica Italiana, 1942. - 1  fl. hartë : me ngjyra ; 97 x 69 cm.
Përmban edhe Ballkanin e Shqipërinë. - Në të majtë të hartës,  sipër: Dall'Atlante Internazionale della C. T. I. - Në të djathtë  të saj, poshtë shtypshkronja.

Albh.1.t.8
Albh.3.r.1

 

3-  Regno D'Albania. - Novara : Istituto Geografico "De Agostini",  1940. - 1 fl. hartë : me il. ; 118 x 93 cm.
Viti i botimit në të djathtë të hartës, poshtë. - Hartuar sipas  reliefeve të viteve 1927-1938 të Institutit Gjeografik Ushtarak të  Firences. - Të dhëna statistikore mbi numrin e banorëve të  prefekturave e qyteteve Berat, Gjirokastër, Korçë, Dibër, Durrës,  Elbasan, Shkodër, Tiranë, Vlorë dhe Kosovë. - Toponimia e vjetër e  tyre.

Albh.1.u.43