Perlindja e Shqipëniës - 1913


Njëra nga gazetat më të vjetra shqiptare, "Perlindja e Shqipëniës", e botuar në vitet e para të shtetit shqiptar. Kjo ishte gazeta e parë e Qeverisë së Vlorës, qëllim i së cilës ishte dhënia e informatave kombëtare dhe mbrojtja e të drejtave kombëtare shqiptare. Gazeta kishte karakter politik, kulturor dhe artistik, ndërsa rol kryesor i saj ishte ndërlidhja me vendet evropiane dhe afrimi i raporteve me vendet fqinje. Ngjarjet, të cilat kryesisht lidheshin me krijimin e statusit të Shqipërisë pas vitit 1912, ishin temat kryesore që trajtoheshin te "Përlindja e Shqipëniës".
Riprodhim fotostatik i gazetës “Perlindja e Shqipëniës” me rastin e 100 vjetorit të shtetit shqiptar.

 

 

Perlindja e Shqipëniës - 1914


Njëra nga gazetat më të vjetra shqiptare, "Perlindja e Shqipëniës", e botuar në vitet e para të shtetit shqiptar. Kjo ishte gazeta e parë e Qeverisë së Vlorës, qëllim i së cilës ishte dhënia e informatave kombëtare dhe mbrojtja e të drejtave kombëtare shqiptare. Gazeta kishte karakter politik, kulturor dhe artistik, ndërsa rol kryesor i saj ishte ndërlidhja me vendet evropiane dhe afrimi i raporteve me vendet fqinje. Ngjarjet, të cilat kryesisht lidheshin me krijimin e statusit të Shqipërisë pas vitit 1912, ishin temat kryesore që trajtoheshin te "Përlindja e Shqipëniës".
Riprodhim fotostatik i gazetës “Perlindja e Shqipëniës” me rastin e 100 vjetorit të shtetit shqiptar.